Na začetku januarja smo izvedli zbiralno akcijo papirja. Ker je bil odziv tako velik in smo prvi zabojnik napolnili že v manj kot dveh dneh, smo zbiralno akcijo podaljšali in v tem času napolnili skoraj tri zabojnike papirja.

Skupno smo zbrali kar 6785 kg starega papirja. Tako smo naredili nekaj dobrega za okolje ter za naše rokometaše. Izkupiček od odkupnine za zbrani papir bo namenjen različnim dejavnostim, ki jih organiziramo za naše mlade rokometne upe.

Posebno se moramo zahvaliti tudi Komunali Sevnica, ki nam je pristopila naproti ter sodelovala v tej akciji. Seveda pa gre zahvala tudi vsakemu od vas, ki ste na kakršenkoli način pomagali. Iskrena hvala!