PRISTOPNA IZJAVA ZA VČLANITEV V ROKOMETNI KLUB SEVNICA

* v primeru včlanitve otroka do 18 let e-mail zakonitega zastopnika
* v primeru včlanitve otroka do 18 let telefon zakonitega zastopnika
8 številk
13 številk
Primer: 1983
Ime in priimek zakonitega zastopnika za včlanitev otroka starega do 18 let

S poslanim obrazcem, potrjujem, da želim postati član-ica Rokometnega kluba Sevnica in da sprejemam statut in druge akte kluba ter sem se pripravljen-a ravnati po njih. Spremembo osebnih podatkov ali morebiten umik soglasja za spodaj navedeno zbiranje in obdelavo osebnih podatkov bom poslal-a na elektronski naslov kluba: rksevnica@gmail.com .

Član RK Sevnica lahko postane vsakdo ne glede na starost, spol in kraj bivanja. V primeru oseb mlajših od 18 let ima oseba zakonitega zastopnika. Članarina društva RK Sevnica za tekmovalno sezono 2021/22 je 30 EUR. Po oddaji elektronske izjave za včlanitev bo upravni odbor obravnaval pristopno izjavo. V največ 15 dneh po odobritvi vpisa novi član oziroma njegov zakoniti zastopnik prejme obvestilo s podatki za nakazilo letne članarine za aktualno tekmovalno sezono. Po prejetju nakazila na TRR kluba se novega člana kluba seznani z načinom predaje njegove članske izkaznice z unikatno zaporedno številko. Članska izkaznica poleg osebnih podatkov vsebuje tudi fotografijo, na hrbtni strani pa žig kluba, ki potrjuje veljavnost za posamezno tekmovalno sezono.